Alla medlemmar förväntas hjälpa till med aktiviteter inom klubben för att möjliggöra att verksamheten fortlöper. Har du en önskan att hjälpa till i styrelsearbetet, vänligen kontakta valberedningen.

Styrelse 2014

Ordförande

Patrik Björklund

Vice ordförande

Carl-Johan Österborg

Kassör

Clemens Fleige

Kappseglingsansvarig

-

Verksamhetsansvarig

Anders Wennberg

Suppleant

Pelle Vedin

Sekreterare

Lennart Tjärnsved

Intendent

Richard Melander

Informationsansvarig

-

Suppleant

Erik Alteryd

SUPPLEANT

Niklas Bredberg


Nyckelpersoner utanför styrelsen

Valberedning

Johan Wadmark

 

Revisorer

Bengt Gärde

Lars Frisk


LJS Friends

Vill du hjälpa till utanför styrelsen finns 'LJS Friends', klicka på knappen nedan och anmäl vad du kan göra för LJS!