Alla medlemmar förväntas hjälpa till med aktiviteter inom klubben för att möjliggöra att verksamheten fortlöper. Har du en önskan att hjälpa till i styrelsearbetet, vänligen kontakta valberedningen.

Styrelse 2019

Ordförande

Patrik Björklund

Vice ordförande

Carl-Johan Österborg

Kassör

Clemens Fleige

Kappseglingsansvarig

-

Verksamhetsansvarig

Anders Wennberg

Suppleant

Johan Skålén

Sekreterare

Lennart Tjärnsved

Intendent

Richard Melander

Informationsansvarig

Helena Holmström

Ledamot

Johan Gustavsson

Suppleant

Erik Alteryd


Nyckelpersoner utanför styrelsen

Valberedning

Niklas Lundberg

 

Revisorer

Bengt Gärde

Lars Frisk


LJS Friends

Vill du hjälpa till utanför styrelsen finns 'LJS Friends', klicka på knappen nedan och anmäl vad du kan göra för LJS!