Om annan båt än Optimist, Laser eller F18 önskas placeras på hamnplan måste detta godkännas av styrelsen. För kontroll om båttyp godkänns av styrelsen skicka ett mail till info@ljs.se