Välkomna på Årsmöte i LJS den 11 december kl 19

Vi i styrelsen i Lidingö Jolleseglare kallar samtliga medlemmar till Årsmöte för 2017 års verksamhet i Lidingö Jolleseglare.

LJS bjuder in alla som under året själv deltagit eller haft ett barn/anhörig som deltagit i någon av de aktiviteter som vår förening har bedrivit. I och med detta så blir man automatiskt medlem i vår förening.

Nedan kommer viktig info:

Datum: Måndag 11 december
Tid: 19.00
Plats Klubbhuset (Stallebo)

Från 18.45 kommer det serveras fika.

"Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet."

Dessa handlingar lämnas ut på begäran genom sända ett mail till info@ljs.se med vilken handling man önskar få ta del av.

Eventuella motioner från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast fredag 8 december 18.00 på denna mailadress: info@ljs.se

Hälsningar
Styrelsen, Lidingö Jolleseglare