Lidingö Jolleseglare bedriver även tränings- och tävlingsverksamhet för katamaranbåtar av modellen Spitfire (F16). Målet är ge ungdomar möjlighet att segla 2-mans katamaran och utvecklas till att kunna kappsegla dessa avancerade tävlingsredskap både i bankappsegling och distanskappsegling. Träningen bedrivs av mycket erfarna tränare.

Katamaran Junior

Denna träningsgrupp är avsedd för ungdomar från ca 14 år som vill tävla i katamaran-segling. Lämplig bakgrund är att ha tränat och tävlat på röd nivå i optimist eller annan jolle. Ungdomar utan denna bakgrund kan även vara aktuella, efter genomförda provträningar. För frågor, kontakta oss på traning@ljs.se

Ingår i träningen

ca 18 kvällsträningar per termin, samt mekande/träning/tävling vissa helger.

  • Lån av båt (Spitfire-katamaran) vid träning och tävling.
  • Tillgång till omklädningsrum

Träningsplan

Måndagar & torsdagar 17:30 - 20:00

Tränare

Flera olika tränare kommer hålla i träningarna: Oscar Wersäll, Ida Svensson, Filip Larsson


Har du ytterligare frågor kring träningsverksamheten? Kontakt oss gärna på traning@ljs.se