Lidingö Jolleseglare bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för ungdomar med katamaraner av modellen Spitfire (F16). Målet är ge ungdomar möjlighet att segla 2-mans katamaran och utvecklas till att kunna kappsegla dessa avancerade tävlingsredskap, både i bankappsegling och distanskappsegling.

Katamaran Junior

Denna träningsgrupp är avsedd för ungdomar från c:a 14 år. Lämplig bakgrund är att ha tränat och tävlat med optimist eller annan jolle. Men även ungdomar utan denna bakgrund kan vara aktuella efter genomförd provträning. För frågor, kontakta oss på traning@ljs.se .

Ingår i träningen

  • Kvällsträningar måndagar och onsdagar, från slutet av augusti till mitten av oktober.

  • Träning och tävling vissa helger.

  • Mekande och arbetsinsatser för reparation och underhåll av båtarna.

  • Lån av båt (Spitfire-katamaran) vid träning och tävling.

Mer info

Träningsstart måndag 26 augusti.

För mer information om verksamheten, och om vilka dagar vi planerar träning, kontakta oss på traning@ljs.se eller ring Lennart Tjärnsved på tel. 0702-452 452